За да влезете в системата, моля, изберете правилно населеното място, в което сте дали проба за провеждане на медико-диагностични изследвания. Ако срещате затруднения при влизане в системата, моля, обърнете се за съдействие на електронна поща info@ramuslab.com или се обадете на телефон
02/ 943 11 96.

Лабораторията дава възможност да проверите вашият резултат предварително! Проверката на резултата дава предварителна информация. За да имате валиден медицински документ трябва да вземете вашият оригинален резултат с подпис на лекар, отговорен за качеството на анализа и печат от лабораторията.

Вашето мнение и препоръка са изключително важни за нас!

София

Благоевград

Бургас

Варна

Велико Търново

Враца

Гaброво

Добрич

Кърджали

Ловеч

Перник

Плевен

Пловдив

Разград

Русе

Севлиево

Стара Загора

Търговище

Ямбол

Общ вход за лекари

Study